Escola Municipal de Música Guíxols Vall d'Aro

Sol·licitud d'ús de l'espai

Des de l’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxolsoferim la possibilitat de sol·licitar l’ús temporal de les instal·lacions de l’escola a les entitats que ho vulguin o ho necessitin.