Escola Municipal de Música Guíxols Vall d'Aro

Preus Públics

MATRÍCULA

Anual

60€

Anual, a partir del 2n membre de la unitat familiar

30€

Anual, a partir del 3r membre de la unitat familiar

0€

Anual, alumnes d'orquestra i/o cor

30€

A partir del 2n trimestre

40€

A partir del 3r trimestre

20€

– Cada curs cal formalitzar la matrícula en el període que determini l’OAM per poder cursar els estudis a l’Escola de Música.

– Un cop finalitzat el procés d’inscripció, si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places, les sol·licituds es veremaran d’acord amb els criteris aprovats per l´OAM. Escola de Música.

– La matriculació al centre implica el pagament de l’import de la matrícula.

– El pagament de la matrícula del curs donarà dret a la reserva de la plaça durant el curs escolar.

– Els alumnes que no han obtingut plaça, passaran a formar part de la llista d’espera. Si es produeixen vacants durant el procés de matrícula o durant el curs, s’oferiran per ordre d’inscripció.

– El període de matriculació dels alumnes de l’escola és anterior al dels nous alumnes.

– La matrícula només s’aplicarà als programes de duració anual.

Programes

SENSIBILITZACIÓ Curs Escolar Duració Preu

Sensibilització P3 (3 anys)

P3

45'

20€

Sensibilització P4 (4 anys)

P4

Sensibilització P5 (5 anys)

P5

FORMACIÓ BÀSICA 1-2 Curs Escolar Llenguatge Coral Instrument Preu

Formació Bàsica 1

(6 anys)

1r

30'

45'

30' (1 o 2 alumnes)

55€

Formació Bàsica 2
(7 anys)

2n

30'

45'

30' 1 o 2 alumnes
45' 2 alumnes
60' 3 alumnes

FORMACIÓ BÀSICA 3-6 Curs Escolar Llenguatge Coral Instrument Orquestra Instrument Complementari Preu

Formació Bàsica 3

(8 anys)

3r Primària

45'

30'

30' 1 alumne
45' 2 alumnes
60' 3 alumnes

60'
___

70€

Formació Bàsica 4
(9 anys)

4t Primària

Formació Bàsica 5
(10 anys)

5è Primària

45' col·lectiu

Formació Bàsica 6
(11 anys)

6è Primària

NIVELL MITJÀ Curs Escolar Llenguatge i harmonia Coral Instrument Orquestra Instrument Complementari Preu

Primer cicle

1r i 2n d'ESO

60' + 60'

45'

45'

90'

45' col·lectiu

80€

Segon cicle

3r i 4t d'ESO

60'

30' individual

Proves d'accés

1r i 2n de Batxillerat

FORMACIÓ AVANÇADA Curs Escolar Llenguatge Coral Instrument Orquestra Instrument Complementari Preu

Primer cicle

1r i 2n d'ESO

60'

45'

30' 1 alumne
45' 2 alumnes
60' 3 alumnes

90'

45 col·lectiu

80€

Segon cicle

3r i 4t d'ESO

Tercer cicle

1r i 2n de Batxillerat

Programes adreçats a alumnes de més de 16 anys

ADULT Llenguatge o Combo/Cambra Coral o Orquestra Instrument Preu

A partir de 16 anys

45'

60'

30' 1 alumne
45' 2 alumnes
60' 3 alumnes

60€

INSTRUMENT LLIURE Preu

30' (Individual)

55€

45' (Individual)

75€

ORQUESTRA I/O CORAL Orquestra Coral Preu

FB

60'

30'

12€

NM i FA

90'

45'

COMBO Preu
45' o 60'

60€

Tallers de curta durada

Els programes de curta durada (tallers) tindran un únic pagament i no es cobrarà matrícula.

Aquest pagament s’efectuarà durant el mes següent de fer la inscripció, amb les següents quotes:

TALLERS Preu

8 sessions

60€

4 sessions

35€

1 sessió

12€

Préstec d'instrument

S’estableix una quota anual pel préstec d’instruments.

Per utilitzar el servei de préstec d’instrument caldrà acceptar i signar  les condicions de l’OAM.

PRÉSTEC D'INSTRUMENT Preu

Anual

40€