Escola Municipal de Música Guíxols Vall d'Aro

Oferta Formativa

Sensibilitzacio Musical

Sensibilització musical (P3, P4, P5)

Adreçat a infants de 3 a 5 anys, es treballen elements com el desenvolupament sensorial, l’educació de l’oïda, el ritme, la veu i el cos a través de la cançó, el joc, el moviment i els contes.

Amb l’objectiu de despertar les aptituds musicals d’una manera adequada a la seva edat i  fomentar el gust, la curiositat i l’aprenentatge de l’expressió musical.  

Formació Bàsica (FB1-FB6)

Es tracta d’un programa que engloba l’aprenentatge d’un instrument, el llenguatge musical i la pràctica vocal i instrumental en conjunt. 

Adreçat a alumnes/as d’entre 6 a 11 anys consta de tres cicles educatius.

FB1-FB2 (6-7 anys) Es continua treballant el desenvolupament sensorial, l’educació de l’oïda, el ritme i la veu  a través del llenguatge musical, la coral i s’inicia l’aprenentatge de l’instrument.  

FB3-FB4 (8-9 anys) S’incideix en l’aprenentatge del llenguatge musical i la lecto-escriptura. Es treballa el sentit rítmic, melòdic, creatiu, harmònic i estètic.

L’alumne/a s’inicia en la pràctica musical conjunta formant part de les orquestres o grups orquestrals: orquestra de corda, grup de vent, grup de guitarres o grup de piano/percussió.

FB5-FB6 (10-11 anys) Es continua l’estudi de l’instrument, el llenguatge musical, la coral i els grups orquestrals.

Els alumnes que ho desitgin podran cursar un segon instrument de forma col·lectiva segons oferta: piano, guitarra i/o percussió, sense cap cost addicional.

Formacio Avancada Nivell Mig

Formació avançada (FA) i Nivell Mitjà (NM)

Adreçat a joves  a partir de 12 anys, els alumnes hauran de triar entre un doble itinerari, en funció de les seves necessitats i expectatives: Formació Avançada o Nivell Mitjà

Els alumnes/as podran canviar de programa en qualsevol curs si ho desitgen o el tutor d’instrument ho recomana. Aquest canvi no afecta a la quota mensual.

Formació Avançada (FA)

Adreçada a aquells alumnes/as  que volen continuar formant-se en l’aprenentatge de l’instrument, el llenguatge musical, la pràctica coral i l’instrumental en conjunt. 

Amb l’objectiu de potenciar l’aspecte més pràctic de la música, s’incidirà en el llenguatge musical aplicat, la creativitat i la improvisació segons inquietuds i necessitats de l’alumnat.

Es potenciarà la formació combos o ensembles on es treballaran repertoris de diferents estils i èpoques.

Els alumnes que ho desitgin podran continuar cursant un segon instrument de forma col·lectiva segons oferta: piano, guitarra i/o percussió, sense cap cost addicional.

 

Nivell Mitjà (NM)

Adreçat a aquells alumnes/as  que volen tenir una major dedicació en la seva educació musical i que vulguin cursar un itinerari musical que potencialment pot acabar en estudis professionalitzadors.

El programa consta de: classe d’instrument individual, llenguatge musical, harmonia, coral, orquestra o grup instrumental i instrument complementari.

Aquells alumnes que ho desitgin se’ls preparà per a fer accessos a grau professional o grau superior.

Per acollir-se a aquest programa s’hauran de complir dos requisits bàsics:

– És obligatori assistir a totes les assignatures que consta el programa, sense cap tipus d’excepció

– Haurà de superar els controls, exàmens i treballs que es facin al llarg del curs

En cas que un dels dos requisits no es compleixi, l’alumne serà traspassat al programa F.A., que suposa una menor càrrega lectiva i un itinerari menys intensiu.

Adult

Adult

Adreçat a alumnes/as a partir de 16 anys que vulguin cursar un programa que s’adapti al seu itinerari formatiu.

Consta de tres assignatures opcionals:

– Classe d’instrument, ja sigui individual (30’) o col·lectiva (45’ o 60’)

– Orquestra o coral

– Llenguatge, combo o cambra

Amb l’objectiu de que l’alumne/a pugui formar-se tant en l’aprenentatge de l’instrument, en la pràctica musical conjunta i/o en l’aprofundiment del llenguatge musical, pot escollir aquelles assignatures que s’adaptin millor al seu perfil i necessitats

Instrument lliure

Adreçat a alumnes/as a partir de 16 anys que vulguin cursar instrument de forma individual o col·lectiva.

Els instruments que imparteix l’escola de música son: violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria, piano, piano modern, flauta travessera, clarinet, trompeta, trombó, saxofon i veu.

La oferta de places pot variar segons les necessitats del centre.

Orquestra / Coral

Adreçat a alumnes/as a partir de 16 anys que vulguin cursar un programa formatiu de forma conjunta i de gran format. Ja sigui en una formació instrumental, vocal o qualsevol de les dues.

Les formacions sènior son: orquestra de corda, grup de vent, grup de guitarres, big band i coral.

Combo

Combo

Adreçat a alumnes/as a partir de 16 anys.

El combo és una formació instrumental i vocal on es treballa en grups reduïts de 3 a 8 alumnes.

El repertori s’adapta en funció de les necessitats dels alumnes/as amb diversitat d’estils, incidint en la improvisació, la creativitat i la pràctica musical.

Tallers

Son tallers de curta durada enfocats a la pràctica musical col·lectiva.

La oferta dels tallers pot variar segons demanada i necessitats del centre.

 Els tallers ofertats trimestralment consten de 8 sessions i son:

– Taller de nadons

– Taller de guitarra

– Taller de piano per a no pianistes

– Taller d’ukelele

– Taller de veu