Escola Municipal de Música Guíxols Vall d'Aro

Nova agenda ACEM! Nous quaderns llenguatge!

A l’EMMÚ Guíxols Vall d’Aro, aquest curs 2022/2023 hem incorporat una nova eina de treball: l’agenda de l’ACEM. Una agenda musical pels alumnes de l’escola, on podran apuntar els deures de cada assignatura, així com fer ús dels pentagrames annexes, calendaris o fulls quadriculats. Cada setmana, l’agenda distribueix l’espai per als deures d’instrument, els de llenguatge i els d’agrupacions, així com un annexe de pentagrames, un petit calendari per marcar els dies d’estudi i un apartat de comunicacions entre professorat i famílies.

Alhora, la comissió pedagògica del Departament de Llenguatge Musical de l’EMMÚ va considerar convenient el·laborar uns nous quaderns de Llenguatge Musical que reorganitzin els objectius a assolir com a Escola de Música. D’aquesta manera, els reptes a aconseguir de cara als alumnes de Formació Bàsica queden reflexats en uns quaderns dissenyats a mida per a les necessitats de cada curs. 

Els alumnes ja tenen agenda i han començat a fer servir els quaderns… els hi encanta!!! L’EMMÚ espera que aquestes noves agendes i quaderns de llenguatge musical formin part d’un bon aprenentatge per a tots!


Categories:

Tags:

agenda escola de música