Escola Municipal de Música Guíxols Vall d'Aro

Escola de Sant Feliu de Guíxols

L’Escola de música de Sant Feliu de Guíxols és un ens autònom municipal que ofereix el servei “Escola Municipal de Música” a tres municipis: Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. 

Degut a la seva naturalesa d’equipament municipal i la gestió conjunta dels tres centres, l’escola vol generar sinergies que enriqueixin i millorin els serveis que prestaria cada municipi per separat. 

Oferim als ciutadans un ampli ventall de programes de formació musical de 0 a 99 anys, amb la voluntat de donar l’oportunitat d’accedir a una formació musical pública i de qualitat, que contribueixi al seu enriquiment personal, cultural i musical.  

Horaris del Curs 2022-2023

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

P3 i P4

Dimecres de 16:45h a 17:30h (A) i de 17:30h a 18:15h (B)

P5

Dimecres de 18:15h a 19:00h (A) i Dijous de 18:00h a 18:45h (B)

FORMACIÓ BÀSICA 1-2

GRUP A

Dilluns de 17:30h a 18:00h - Llenguatge Musical

Dimecres de 17:15h a 18:00h - Llenguatge Musical i Coral

GRUP B

Dimarts de 17:30h a 18:00h - Llenguatge Musical

Dijous de 17:15h a 18:00h - Llenguatge Musical i Coral

FORMACIÓ BÀSICA 3-4

GRUP A

Dilluns de 18:00h a 19:15h - Llenguatge Musical i Coral

GRUP B

Dimarts de 18:00h a 19:15h - Llenguatge Musical i Coral

ORQUESTRES

Dimecres de 18:00h a 19:00h - Orquestra de Corda i Orquestra de Piano/Percussió

Dijous de 18:00h a 19:00h - Grup de Vent i Grup de Guitarres

FORMACIÓ BÀSICA 5-6

GRUP A

Dilluns de 18:45h a 20:00h - Llenguatge Musical i Coral

GRUP B

Dimarts de 18:45h a 20:00h - Llenguatge Musical i Coral

ORQUESTRES

Dimecres de 18:00h a 19:00h - Orquestra de Corda i Orquestra de Piano/Percussió

Dijous de 18:00h a 19:00h - Grup de Vent i Grup de Guitarres

INSTRUMENT COMPLEMENTARI COL·LECTIU
(Piano, guitarra i percussió)

Divendres de 17:00h a 17:45h (A) i de 17:45h a 18:30h (B)

NIVELL MITJÀ I FORMACIÓ AVANÇADA

DIMECRES

NIVELL MITJÀ

FORMACIÓ AVANÇADA

16:00h a 18:00h - Llenguatge Musical i Harmonia

19:00h a 19:45h - Coral

19:00h a 19:45h - Coral

19:45h a 20:45h - Llenguatge Musical i Harmonia

DIJOUS

17:30h a 19:00h - Grup de Vent

DIVENDRES

16.15h a 17:00h - Instrument Complementari Col·lectiu (Piano, guitarra i percussió)

DISSABTE

12:00h a 13:30h - Orquestra de Corda

+16 ANYS

ADULT

Dimarts 20:00h a 21:00h - Big Band Sènior

Dissabte 12:00h a 13:30h - Orquestra Simfònica

Horari d'instrument a concretar

INSTRUMENT

Horari a concretar

TALLERS

8 Sessions Trimestrals. Horari segons oferta.

Memòria del curs 2021-2022

Calendari del Curs 2022-2023